Česky Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Recyklace

Recyklační dvůr

Zabýváme se recyklací stavebních odpadů. Zpracováváme je na recykláty, kterými lze nahradit těžené kamenivo. Od stavebních firem i občanů přijímáme tyto inertní odpady:

Kód

Název odpadu

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku (analýza limitních hodnot)

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

 

Aktuální ceník přijímaných odpadů a recyklátů je ke stažení zde:

Ceník

Pro přijetí odpadu je nutné vyplnit a při první dodávce odpadu předat písemné informace o původu odpadu.

Ceník Recyklační dvůr Dačice

Formulář k vyplnění je zde:

Písemné informace