Česky Deutsch

„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“

Antoine de Saint-Exupéry

O nás

Borecký dvůr je sídlem firem, které ve smyslu tohoto pravdivého a výstižného citátu podnikají.

Ekologické zemědělství je hlavní činností na Boreckém dvoře. Na obhospodařovaných pozemcích se zodpovědně a usilovně věnujeme zdraví a úrodnosti půdy, aby živá půda plodila zdravé potraviny.

Kompostováním bioodpadů na sebe bereme odpovědnost za život ve vyspělé civilizaci. Jak lépe využít tento odpad, než jej v podobě skvělého hnojiva navrátit zpět do půdy?

Recyklace stavebních odpadů se stává stále významnější službou firmám i občanům. Zpracováváme stavební odpady a vyrábíme z nich recykláty betonu a cihel, které mohou nahradit těžené kamenivo. Třídíme zeminu, která poslouží tam, kde chybí. Recyklujeme, aby nepřibylo na skládce a neubylo v lomu.

Borecký dvůr